lek. med. Saturnina Wilkołek-Szudarska
internista
specjalista medycyny pracy
---------------------------------------------------

przyjmuje : 15.30-17.30
poniedziałek
środa

76-200 Słupsk ul. Romera 2/15
W inne dni po uzgodnieniu telefonicznym (059) 84-54-207
---------------------------------------------------------------------------------------------------
USŁUGI :
badanie profilaktyczne-wstępne, okresowe, kontrolne, na miejscu i w zakładach pracy
badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców
badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i uczniów szkół średnich
badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych i studentów tych szkół
uaktualnianie książeczek zdrowia w celach sanitarno-epidemiologicznych
porady internistyczne i inne

Liczniki internetowe